Hürriyet başkalarının da eşit haklara sahip olabilmesi için kendi hürriyetimizden feragat edebilme bilincidir.