Hem Doğu hem de Batı uygarlığı, Anadolu toprakları üzerinde kurulmuş. Mezopotamya uygarlığına baktığımız zaman doğum yeri burası. Helenik uygarlığa baktığımız zaman gene doğum yeri burası. Frigler, Hititler, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti… Anadolu yüzyıllar boyunca bir geçiş noktası olmuş. Değirmen gibi öğütmüş uygarlıkları. Dolayısıyla bizim uygarlıkların ayrılıkları üzerine değil birleşmeleri üzerine yoğunlaşmamız gerekir.