Doğrulanmış Sanat biz sanatçıların fikirlerini felsefi düşüncelerden beslediğimiz eserlerle ifade edebilme alanıdır.